Tag : sống lâu

Ikigai: bí quyết của người Nhật về một cuộc...

Buettner khuyến khích lập ba danh sách: giá trị của bạn, những điều bạn thích làm và những điều bạn giỏi. Phần giao nhau giữa ba danh...

Đọc thêm