Tag : Rằm tháng 7

Nguồn gốc - ý nghĩa của lễ Vu Lan

Rằm tháng 7 là ngày xá tội vong nhân, dân gian gọi nôm na là ngày cúng cô hồn. Đây cũng là dịp báo hiếu mà giới tăng ni, phật tử gọi...

Đọc thêm