Tag : iphone xs max

Review chi tiết iPhone XS Max: Apple đã...

"Cái tốt là kẻ thù của sự tuyệt vời!" Và có lẽ vì thế nên khi giới thiệu sản phẩm mới, Jony Ive luôn nói về iPhone như một sản phẩm...

Đọc thêm