Tag : Đền Ta Prohm

Review Ngôi đền hơn 800 tuổi ở Campuchia

Ta Prohm được xây dựng từ năm 1186. Jayavarman VII, vua của đế chế Khmer, thể hiện tham vọng về một quần thể đền lớn bên trong Angkor....

Đọc thêm