Tag : Đập tam hiệp

Chân tượng Đại Phật ngập trong lũ kỷ lục,...

Mực nước sông Trường Giang dâng cao chưa từng có, gây lũ lụt nghiêm trọng cho các khu vực dọc theo sông, 34 triệu người bị ảnh hưởng,...

Đọc thêm