Tag : aegisub

Top 3 công cụ tạo Subtitles (phụ đề) cho...

Subtitles (phụ đề) của video là chất liệu quen thuộc khiến video của bạn thêm sinh động, dễ hiểu và truyền tải thông điệp mà bạn muốn...

Đọc thêm